Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883, polsk digter. Norwid var ukendt i sin samtid, men anses nu for en af Polens største og mest originale. Han levede i stor nød som tegner og billedhugger, især i Paris. Et par år var han i USA, men vendte hjem, skræmt ved mødet med massekulturen og en materialistisk, historieløs civilisation. Han var dybt kristen og døde i et katolsk asyl for polske emigranter. Norwid var hverken senromantisk epigon eller realist og brød med de gældende metriske og poetiske normer, og hans filosofiske digte, programskrifter og skuespil forekom sære i samtiden. Både de originale tanker, ofte skjulte, den beske ironi og det sammentrængte formsprog var uforståelige, og først modernisterne fattede Norwids storhed. Hans emner var ofte den menneskeskabte historie og håndens skaberkraft, der forenes i kunstnerens og håndværkerens slid, en gave fra Prometheus i den poetiske traktat Promethidion. Menneskehedens vandring igennem historien anskues i digtet "Sørgerapsodi til minde om Bem" om en frihedshelts begravelse. Størst vægt tillagde han og andre digtsamlingen Vade-Mecum (fra før 1866, udg. 1947). Størstedelen af hans digte, skuespil og afhandlinger udkom først efter 1904, og i 1966 afsluttedes udgivelsen af hans samlede værker.