Cornelis Martenz Tromp, 1629-1691, hollandsk admiral; søn af M.H. Tromp. Tromp, der havde udmærket sig under de engelsk-hollandske krige 1652-54 og 1665-66 og mod Frankrig 1672-74, blev 1676 sendt til Danmark under Den Skånske Krig og udnævnt til øverstkommanderende for den danske flåde. Som chef for en dansk-hollandsk flåde besejrede han samme år svenskerne ved Öland, men i 1677 nåede han først frem til danske farvande efter Niels Juels sejre ved Møn og i Køge Bugt. 1678 blev han afskediget fra dansk tjeneste.