Cornelis Engelbrechtsz, 1468-1533, nederlandsk maler. Efter udstået læretid i Bruxelles slog Engelbrechtsz sig ned i sin hjemby Leiden. Hans stil viser indflydelse fra italiensk kunst, men først og fremmest præges hans malerier af en intens religiøsitet. Til Engelbrechtsz' hovedværker hører to altertavler i Stedelijk Museum De Lakenthal i Leiden, Begrædelsen (1508) og Korsfæstelsen (1512). Den kendteste af Engelbrechtsz' elever er Lucas van Leyden.