Constitutions of Clarendon, Henrik 2.s forsøg på at regulere og formalisere forholdet mellem kirke og krone i England, vedtaget i Clarendon 1164. Især dekretet om, at kriminelle gejstlige skulle stilles for kongens domstol, vakte betydelig modstand. Efter mordet i 1170 på den gejstlige oppositions leder, ærkebispen af Canterbury Thomas Becket, blev kongen tvunget til at annullere bl.a. den bestemmelse.