Conrad Engelhardt, 1825-1881, dansk arkæolog, leder af den slesvigske oldsagssamling i Flensborg 1853-64, derefter ansat ved Nationalmuseet. Engelhardt udgravede de store krigsbytteofre fra jernalderen i Thorsbjerg, Nydam og Vimose. I 1864 måtte han flygte fra Slesvig, og Flensborgsamlingen, som han havde forsøgt at få evakueret, måtte udleveres til tyskerne.