Clinton J. Davisson, 22.10.1881-1.2.1958, amerikansk fysiker ved Western Electric Company Laboratories (senere Bell Telephone Laboratories) 1917-46 og professor ved University of Virginia 1946-54. I 1937 delte G.P. Thomson og Davisson nobelprisen i fysik, fordi de i 1927 uafhængigt af hinanden begge eksperimentelt opdagede elektronens diffraktion i krystaller; derved påviste de elektronens bølgenatur, hvilket var i overensstemmelse med de Broglies beregninger fra 1924.