Clifford Geertz, 23.8.1926-30.10.2006, amerikansk antropolog, 1970-2000 professor ved Princeton University. Hans kulturanalyser baseret på feltarbejder i fortrinsvis Indonesien og Marokko er publiceret i en lang række bøger og artikler, der har vakt opmærksomhed og debat. Det gælder især artiklerne "Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight" og "Person, Time and Conduct in Bali" fra Geertz' metodologiske hovedværk The Interpretation of Cultures (1973). Geertz' fremstilling af situationer og samfund, hvis medlemmer er anonymiseret og underlagt en kulturel norm, er i de senere år blevet kritiseret under betegnelsen "essentialisme". Metoden har imidlertid muliggjort omfattende komparative analyser.