Clemens 7., Giulio Medici, 26.5.1478-25.9.1534, pave fra 1523. Som pave virkede Clemens 7., der var en uægte Medici, som mæcen for datidens største kunstnere. For pavestolen og for Rom skulle hans pontifikat dog blive katastrofalt. I 1527 førte hans antikejserlige politik til de kejserlige troppers grusomme plyndring af Rom, Sacco di Roma. I 1533 ledte hans afvisning af Henrik 8.s skilsmisseønsker til Englands brud med pavestolen. Pga. sin uheldige storpolitik og sin modvilje mod at give efter for kravet om kirkelige reformer betragtes Clemens 7. som hovedansvarlig for, at det ikke i en tidlig fase lykkedes den katolske kirke at kvæle den protestantiske reformation.