Claude Étienne Minié, 1814-1879, fransk officer, håndvåbenkonstruktør. Minié opfandt bl.a. et projektil til brug i riflede forladegeværer, og dermed fik glatløbede geværer efter ombygning og rifling forbedret træfsikkerhed og blev lettere at lade.