Chrysochromulina, slægt af stilkalger med ca. 45 arter, hvoraf de fleste optræder i marint plankton. Chrysochromulina er encellede flagellater, hvis overflade er dækket af organiske skæl. Arterne kan kun bestemmes i elektronmikroskop. C. polylepis danner giftstoffer, der ved en masseforekomst i 1988 dræbte både fisk, invertebrater og andre alger i det nordlige Kattegat og dele af Skagerrak.