Christopher Okigbo, 1932-67, nigeriansk lyriker, dræbt som officer i Biafras hær under borgerkrigen i Nigeria. De fleste af hans digte er samlet i den posthume Labyrinths with Path of Thunder (1971). Hans klangfulde og symboltætte engelsksprogede digte bærer præg af den klassiske europæiske litteratur, af de store modernister og af fortællinger fra hans egen ibo-kultur. Okigbo mente, at han reinkarnerede sin bedstefar, som var præst ved flod- og modergudinden Idotos helligdom. Han betragtede sin digtekunst som varetagelsen af de pligter, som denne position medførte. Hans forestillinger om sin egen og anden digtning fra Afrika som universel snarere end udtryk for noget særligt "afrikansk" har haft stor indflydelse på debatten om forholdet mellem lokale og koloniale sprog og udtryksmåder blandt afrikanske forfattere.