Christiania Bank og Kreditkasse, en af Norges største banker, grundlagt 1848 som Christiania Kreditkasse. Banken, som har hovedsæde i Oslo, har et landsdækkende filialnet og et datterselskab i Luxembourg. Et alvorligt konjunkturtilbageslag i slutningen af 1980'erne medførte, at banken kom under skærpet offentligt tilsyn i 1990. Den norske stat indskød 1991-92 betydelige beløb i banken og blev i den forbindelse ejer af 99% af aktiekapitalen. I de efterfølgende år er forholdene forbedret, og staten nedbragte løbende sin ejerandel; i 2000 blev banken en del af Nordea.