Christian Vegger, 1915-1992, dansk generalmajor. Vegger var bl.a. chef for hæren fra 1972 og afsluttede sin karriere som chef for Enhedskommandoen og Forsvarets Operative Styrker 1976-80. Han gennemførte siden et intensivt oplysningsarbejde for at fremme forsvarets sag. Vegger har bl.a. skrevet Udviklingen af Forsvarskampens taktiske principper i Danmark efter Anden Verdenskrig (1989).