Christian Tuxen Falbe, 1791-1849, dansk søofficer, arkæolog og numismatiker. Efter afsked som søofficer var Falbe 1820-32 generalkonsul i Tunis, 1833-35 i Grækenland, og på talrige rejser købte han græske mønter og oldsager til prins Christian (8.)s antiksamling. Hans opmåling af oldtidens Karthago blev publiceret i 1833. Ved et tilfælde blev Falbe Danmarks første fotograf. Under et ophold i Paris mødte han Daguerre, hvis opfindelse, daguerreotypiet, blev offentliggjort i august 1839; i september s.å. sendte Falbe egne optagelser til København og samme vinter et kamera til Christian 8. I 1840'erne var han direktør for kongens samlinger på Amalienborg og inspektør i Møntkabinettet på Rosenborg.