Christian Martin Olsen, 5.2.1853-28.4.1926, dansk faglig leder og socialdemokratisk politiker, udlært som snedker. I 1888 kom Olsen ind i det faglige arbejde, og ved oprettelsen af LO (dengang De Samvirkende Fagforbund) blev han valgt til sekretær; 1903-09 var han formand. I hans formandsperiode fik LO en betydelig fremgang, samtidig med at det fagretlige system blev udviklet under hans medvirken. 1897-1909 var han medlem af Borgerrepræsentationen i København, 1901-18 af Folketinget og 1918-26 af Landstinget.