Christian Hvidt, f. 1942, dansk general; forsvarschef 1996-2002. Hvidt er pilotuddannet i Flyvevåbnet og opholdt sig i Canada 1961-62, hvorunder han modtog flere udmærkelser som bedste pilot. Han var testpilot på F-35 Draken ved SAAB-fabrikkerne 1969-72, blev stabsuddannet på Royal Air Force Advanced Staff Course i England 1974-75 og var chef for Flyvevåbnets første F-16 eskadrille 1979-83. Som chef for Forsvarskommandoens Operations- og Driftsstab var Hvidt leder af et militært hold, der vandt uofficielt verdensmesterskab i virksomhedsledelse 1994. Hvidt var permanent dansk repræsentant i NATOs Militærkomité 1994-96. I maj 2002, kun to måneder før sin planlagte afgang, valgte Hvidt at fratræde posten som forsvarschef. Årsagen var, at der i pressen var fremkommet kritik, bl.a. af omfanget af og omkostningerne i forbindelse med hans afskedsarrangement. Kritikken bragte ham i et modsætningsforhold til forsvarsministeren, Svend Aage Jensby.