Christian Falster, 1690-1752, dansk skolemand, filolog og digter. Falster, der fra 1723 var rektor i Ribe, skrev på latin dels fagligt om romersk litteratur og leksikografi, dels causerende om frie emner i essaysamlingen Amoenitates Philologicæ, I-III (1729-32, da. Lærdoms Lystgaard, 1919-20). På dansk udsendte han anonymt verssatirerne Disse Tiders Onde Optugtelse (1720), Daarers Alamodiske Leve-Regler og Dend Daarlige ('tåbelige') Udenlandske Rejse (begge 1721), Dend Utidige Rang-Syge og Dend Uforsvarlige Recommendation (begge 1722) og Verden Som Et Doll-Huus ('galehus') (1730), fulgt af endnu to kortere 1739-42. Falster skildrer i klar og naturlig stil tidstypiske karakterbrist, ofte med antikke paralleller, uden dog som Holberg at blæse psykologisk liv i sine narre. Under pietismen tav han ud fra valgsproget: "Oprigtig / Har intet Riim at passe til / Saa vel, som til Forsigtig".