Christian Engelsen var en dansk veterinær. Efter at have taget sin eksamen rejste Engelsen til Sibirien som telegrafist; senere arbejdede han som dyrlæge i de europæiske dele af det russiske rige, hvor han gjorde en stor indsats i bekæmpelsen af kvægpest. I breve til familie og lærere berettede han levende om dagligdagen i Rusland. Brevene blev udgivet i 1974, 1983 og 1988 (redigeret af I. Katic).