Christen Thomesen Sehested, 17.2.1590-5.8.1657, dansk kansler. Sehested blev i 1613 sekretær i kancelliet og i 1625 rigsråd. Han deltog i mange diplomatiske sendelser, men efter i 1630 at være blevet rigets kansler og i 1640 kongens kansler virkede han mest i Danmark; Den Store Reces af 1643 var i vid udstrækning hans værk. Sehested var konservativ og formodentlig en af hovedmændene bag adelsvældens største monument, Frederik 3.s håndfæstning 1648. Efter Frederiks tronbestigelse blev Sehesteds indflydelse mindre, men han forblev kansler til sin død.