Chr. Ulrik Hansen, Christian Ulrik Hansen, 1921-1944, dansk modstandsmand. Hansen deltog 1.8.1942 i den første modtagelse af faldskærmsfolk i Jylland. Fra 1943 ledede han en gruppe under sabotageorganisationen Holger Danske og bistod Flemming Juncker ved organiseringen af modtagegrupper i Jylland. Hansen blev arresteret af tyskerne i februar 1944 og henrettet i juni. Hans afskedsbreve, der vidner om en stærk kristen tro, blev smuglet ud fra fængslet og udbredt i illegale skrifter.