Chr. Ulrich Mortensen var en dansk administrator og statistiker. Efter eksamen som cand.polit. blev han i 1922 ansat i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, hvor han gennem 33 år (fra 1948 som afdelingschef) var centralt placeret i forberedelsen og administrationen af periodens mange omlægninger på området. I perioden 1955-65 ledede han som departementschef Det Statistiske Departement. Han var medforfatter til den meget anvendte lærebog Vore skatter (3. udg., 1942).