Chr. K.F. Molbech, Christian Knud Frederik Molbech, 1821-1888, dansk forfatter, søn af Chr. Molbech. Efter studier i teologi og æstetik og ophold i Italien blev han professor i dansk og nordisk litteratur i Kiel 1853-64. Han udgav sin oversættelse af Dantes Divina Commedia i rimede terziner 1851, 1855 og 1863. Af Molbechs sølvalderromantik bemærkes kunstnerdramaet Ambrosius om Ambrosius Stub (opført 1878) og nogle få dæmpede, elegiske digte. Som censor ved Det Kgl. Teater 1871-81 kom Molbech på kant med det moderne gennembruds danske og norske forfattere.