Chr. Blinkenberg, Christian Blinkenberg, 1863-1948, dansk arkæolog, dr.phil. 1893 og professor ved Københavns Universitet 1916-26. Blinkenbergs forfatterskab omhandler især græske emner såsom publikationen af egne og K.F. Kinchs udgravninger af Lindos på Rhodos: Lindos. Fouilles et recherches (3 bd., 1931-61).