Chlorella, slægt af grønalger. Arterne er encellede, oftest kugleformede og 2-12 μm i diameter. De er vidt udbredt i jord, på fugtige steder og i vand, fx i rensningsanlæg. Visse arter lever i symbiose (samliv) med encellede dyr eller laver. Chlorella er let at dyrke og vokser hurtigt, og slægten anvendes derfor meget i studier af fotosyntese, i massekulturer og som mulig fødealge. Desuden anvendes den til helsekost.