Charles H. Brent, Charles Henry Brent, 1862-1929, anglikansk biskop på Filippinerne, senere i Buffalo, USA. Han søgte at bekæmpe opiumshandelen. Brent var initiativtager til den første økumeniske konference for Faith and Order i Lausanne, Schweiz, 1927.