Charles Bradlaugh, 1833-1891, britisk politiker. Bradlaugh indledte i 1850'erne en ihærdig ateistisk agitation, bl.a. gennem tidsskriftet The National Reformer. I 1880 indvalgtes han i Underhuset, men nægtede at aflægge den ed, hvori Guds navn påkaldes. Bradlaugh blev derfor udelukket, men efter fire genvalg fik han i 1886 gennemført, at parlamentseden kunne erstattes af en almindelig loyalitetsforsikring. Bradlaughs radikale holdning over for kirke og forfatning og hans agitation for fødselskontrol bragte ham ofte for retten, men han blev stedse frikendt.