Ceylon, tidligere navn for Sri Lanka. Ceylon er kolonitidens engelske navn; det blev bibeholdt efter landets selvstændighed i 1948 frem til 1972.