Carsten Tank Nielsen var en norsk telegrafdirektør, officer i den norske marine 1839-1842, hvorefter han blev assistent for Fyrdirektøren. I denne stilling forestod han 1843-1854 opførelsen af en række fyr langs Norges sydkyst. Han foreslog i 1850 anlæg af elektromagnetiske telegraflinjer og forestod i 1854 anlægget af Norges første telegraflinje mellem Mandal og rigsgrænsen ved Halden. Tank Nielsen blev udnævnt til Norges første telegrafdirektør i 1856 og beholdt denne stilling til sin død.