Carl Gustaf Fehrmann, 1746-1798, svensk medaljør. Hans far, medaljøren Daniel Fehrmann (1710-80), var selvstændig aktiv fra 1745 og blev kgl. medaljør 1760. Carl Gustaf tog over 1764, og tilsammen udførte de et par hundrede medaljer samt tidens mønter. Carl Gustaf Fehrmann blev kgl. medaljør i 1787 og medvirkede bl.a. ved Gustaf 3.s store serie af medaljer til forherligelse af hans regering.