Carl Berling, egl. Johan Carl Ernst Berling,30.8.1812-30.3.1871, dansk bogtrykker, avisudgiver og hofembedsmand. Overtagelsen af familietrykkeriet og dermed af Berlingske Tidende 1836 indledte en blomstringstid for virksomheden. Berling var ungdomsbekendt af kronprins Frederik, og da denne blev konge i 1848, knyttedes vennen til hoffet som privatsekretær og finansiel bestyrer af civillisten (apanagen). Berling havde stået i forhold til Louise Rasmussen; efter hendes ægteskab med kongen 1850 og ophøjelse til grevinde Danner fik Berling en stærk politisk stilling ved hoffet, hvor han bidrog til ministeriet Ørsteds fald 1854 og til dannelsen af ministeriet Rotwitt i 1859. Samme år tvang dårligt helbred og stigende modvilje mod hans person ham til at nedlægge sine hofembeder.