Carl Adolf Jørgensen, 1899-1968, dansk botaniker og genetiker, professor i arvelighedslære ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Jørgensen var bredt orienteret i botanikken, men hans interesser var koncentreret om plantepatologi, systematisk botanik og cytogenetik. Hans disputats, The experimental formation of heteroploid plants in the genus Solanum, betragtes som et af cytogenetikkens klassiske værker. Som initiativrig igangsætter fik han påbegyndt flere store projekter, bl.a. moseundersøgelserne i Maglemose i Nordsjælland. Jørgensen indså, at mange af de jyske egekrat, der er rester af de gamle jyske egeskove, ville forsvinde pga. intensiv opdyrkning, og han indledte derfor en botanisk undersøgelse, publiceret i 1944: De jydske Egekrat og deres Flora (s.m. K. Gram og M. Køie). Han stod for 16.-19. udgave af Emil Rostrups Den danske Flora, og sammen med P. Gelting (1905-64) og Køie udgav han i 1951 bd. 5 af Vilde Planter i Norden.