Caral, ceremonielt bykompleks fra ca. 3000-2000 f.Kr. 23 km oppe ad Supefloden fra Stillehavet i Peru. Ruinerne heraf blev opdaget i 1905, men først fra omkring 2000 er en egentlig udgravning påbegyndt. Caral dækker et 110 ha stort område med 6 store og 20 mindre platforme (pyramider), 2 nedsunkne runde pladser samt rester af huse. Det antages, at indbyggertallet lå på ca. 3000. Caral opstod på basis af landbrug med kunstvanding, hvor der dyrkedes græskar, bønner, guava og bomuld; fisk, muslinger og bløddyr udgjorde dog hovedbestanddelen af føden. Udskårne billeder af stiliserede ansigter, aber og fugle ses på 32 fløjter, fremstillet af kondor- og pelikanknogler; keramik er ikke blevet registreret. Fund af afskåret hår og børneskeletter tyder på menneskeofringer. Caral anses for at være et af den ny verdens største og tidligste ceremonielle bykomplekser.