Cabal-ministeriet, (af deltagernes forbogstaver og af eng. cabal 'hemmelig sammensværgelse', egl. af hebr. kabbala, jf. dansk kabale), kreds af rådgivere for den engelske kong Karl 2. Kredsen bestod af Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley og Lauderdale og virkede i årene 1667-74. Den var uformel, undertiden splittet, men betragtes ofte som en forløber for det egentlige kabinet, der etableredes i 1700-t.