CVR, Det Centrale Virksomhedsregister, IT-register, der administreres af Danmarks Statistik og fra 1999 indeholder grundoplysninger om alle danske virksomheder, herunder om ejerforhold, adresse, branche og størrelse. CVR-nummeret følger virksomheden på samme måde, som personnummeret følger personer, og skal ligeledes anvendes af alle offentlige myndigheder. Hjemmeside for CVR