CSBM, Confidence and Security Building Measures, Tillids- og Sikkerhedsskabende Foranstaltninger, se OSCE.