CO2-monitorering, CO2-monitorering, løbende måling af kuldioxidindholdet i en persons ind- og udåndingsluft. Udskrives resultatet i kurveform, et kapnogram, kaldes undersøgelsen for kapnografi. Målingen foregår oftest ved at undersøge, hvor meget infrarødt lys luftblandingen absorberer. CO2-monitorering anvendes under anæstesi og respiratorbehandling til overvågning af luftskiftet i lungerne og derved indirekte af kredsløbets funktion.