CO2-anlæg, CO2-anlæg, anlæg til øgning af luftens CO2-indhold i væksthuse. Atmosfærisk luft indeholder ca. 335 ppm CO2 (dvs. 335 ml/m3). Denne CO2 optages af planter under fotosyntese, og i lukkede væksthuse kan indholdet derfor falde til en tredjedel. For at øge planternes vækst tilføres CO2, enten ved tilførsel af ren CO2 fra trykflasker eller ved afbrænding af naturgas eller propan. Tilførslen skal ske i døgnets lyse timer, da fotosyntesen er afhængig af lysenergi. I lukkede væksthuse er et CO2-indhold på 900-1200 ppm optimalt. I dagtimer med ventilation kan tilførsel desuden ske gennem perforerede plastslanger, så planterne vokser i en strøm af CO2. En udbytteforøgelse på 15-25% kan opnås ved en sådan "CO2-gødskning".