C.V. Prytz, Carl Vilhelm Prytz, 1857-1928, dansk forstkandidat, professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i bl.a. skovbrugsøkonomi og administrationslære fra 1893. Prytz skrev talrige artikler og bøger, heraf flere lærebøger. Hans anbefalinger om større udtynding, udhugning, i skovbevoksningerne for at opnå større tilvækst og derved bedre økonomi fik betydning for det praktiske skovbrug. Prytz udgav Tidsskrift for Skovvæsen 1889-1918. Han var medstifter af Dansk Skovforening 1888 og medlem af dens bestyrelse til sin død.