C.R. Rao var en indisk statistiker. Han var tilknyttet Indian Statistical Institute i perioden 1949-84 og professor ved Pennsylvania State University fra 1988. Rao spillede en afgørende rolle i udviklingen af den matematiske statistik, hvor han tidligt betonede matrixregningens betydning som ramme for en række statistiske modeller og metoder. Han skrev bl.a. Linear Statistical Inference and Its Applications (1965, udvidet udg. 1973).