C.O. Jensen, Carl Oluf Jensen, 1864-1934, dansk dyrlæge, professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Jensen udførte banebrydende forskning inden for så forskellige emner som bakteriologi, immunologi, røntgenologi, kræftforskning og hygiejne, og han forfattede verdens første bog om mælk og mælkekontrol. Jensen grundlagde og var første direktør for Statens Veterinære Serumlaboratorium og virkede som redaktør af Maanedsskrift f. Dyrlæger samt som veterinærdirektør. Hans betydeligste publikationer blev genudgivet i 1948 og 1964.