C.K. Stead, Christian Karlson Stead, f. 1932, newzealandsk forfatter og kritiker. Stead er i sin lyrik præget af den angloamerikanske højmodernisme, hvis teoretiserende fortaler han er i The New Poetic (1964) og Pound, Yeats, Eliot and the Modernist Movement (1986). Steads prosafiktion tager udgangspunkt i newzealandske politiske anliggender, fx i All Visitors Ashore (1984). Mansfield: A Novel (2004) er en biografisk roman om den newzealandske forfatter Katherine Mansfields liv.