C.H. Bornebusch, Aage Carl Heinrich Hartmann Bornebusch, 1886-1951, dansk forstmand, dr. phil. Bornebusch var ansat ved Det Forstlige Forsøgsvæsen fra 1921 og forstander 1933-51 (konstitueret fra 1931). Hans forskning omfattede banebrydende studier af skovjordens dyreverden og talrige undersøgelser om skovdyrkning. Han var stifter af og formand for Dansk Skovforenings Frøudvalg 1936-50.