C.F. Balslev, Carl Frederik Balslev, 1805-1895, dansk teolog, biskop i Ribe fra 1867. C.F. Balslevs navn er især knyttet til to meget anvendte skolebøger. I 1844 udkom Bibelhistorie, og i 1849 udgav han Luthers Katekismus med en kort Forklaring, som vandt stor udbredelse og efterhånden fortrængte Balles Lærebog.