C-holdets oprør, dansk græsrodsbevægelse, der siden 1991 med demonstrationer og besættelser har protesteret mod offentlige besparelser på ældreområdet, fx nedlæggelse af plejehjem, som rammer de svageste gamle samfundsborgere, dvs. "C-holdet".