Bulbochaete, (lat., af bulbus 'løg' og gr. chaite 'hår'), slægt af grønalger, de fleste arter i næringsfattige søer. De danner små, grenede buske, der sidder på forskellige vandplanter, og hver celle bærer en farveløs børste, der er løgformet opsvulmet forneden.