Bugislav 10., 1454-1523, hertug af Pommern. Bugislav arvede en del af og samlede frem til 1487 hele Pommern, ligesom han arbejdede målbevidst på at frigøre hertugdømmet fra Brandenburgs lensherredømme. Det sidste lykkedes i 1493, men på den betingelse, at Pommern skulle tilfalde slægten Hohenzollern, hvis den pommerske hertugfamilie uddøde. Bugislav opbyggede en fast administration med henblik på landets finans- og byforvaltning, hvilket gav det politisk stabilitet og økonomisk fremgang.