Bruno Snell var en tysk klassisk filolog og professor i klassisk filologi i Hamburg 1931-1959. Snells indsats gjaldt især græsk litteratur, jf. bl.a. Der Weg zum Denken und zur Wahrheit (1978). Han bestred desuden en række redaktørhverv, bl.a. for Lexikon des frühgriechischen Epos fra 1955.