Broken Hill Proprietary, BHP, multinationalt australsk selskab med interesser inden for især minedrift og energisektoren. Selskabet blev dannet i 1885 omkring rige sølv-, bly- og zinkforekomster ved Broken Hill i New South Wales. Senere lagdes vægten på jern- og stålbranchen; i ly af beskyttende toldmure blev BHP efter 1. Verdenskrig det dominerende stålfirma i Australien. Siden 1960'erne har firmaet investeret kraftigt i energisektoren og udvinder nu olie, gas og kul i Australien og i flere andre verdensdele. I 2001 fusionerede selskabet med Billiton og blev til BHP Billiton og blev dermed verdens største mineselskab.