Britannicus, Tiberius Claudius Germanicus, 41-55, søn af kejser Claudius og Messalina. Tilnavnet Britannicus var begrundet i Claudius' erobring af Britannien i 43 e.Kr. Britannicus blev efter sin mors død i 48 e.Kr. stedsøn til Agrippina, Claudius' nye hustru, og dermed også stedbror til Agrippinas søn Nero, som Claudius adopterede. I kampen om hvem der skulle efterfølge Claudius, blev den meget unge Britannicus udmanøvreret af Agrippina. Umiddelbart efter Neros tronbestigelse i 55 e.Kr. blev Britannicus myrdet, sandsynligvis på Agrippinas foranledning.