Brethren in Christ, River Brethren, et konservativt amerikansk kirkesamfund, der har rod i vækkelserne i anden halvdel af 1700-t. blandt gendøbere og pietister i Pennsylvania. Medlemmerne var tilhængere af voksendåb, som skulle foregå ved fuldstændig nedsænkning i vand. Menighedslivet er stadig præget af lighed og fællesskab mellem medlemmerne, der er modstandere af at gøre militærtjeneste. I 1987 havde kirkesamfundet omkring 200 menigheder i USA og Canada og ca. 18.000 medlemmer.